Na tejto záložke budem zverejňovať 360 º panorámy, ktoré si môžete maximalizovať a prehliadať ťahaním myši.   

Sedlo Chotuč – Biele Karpaty.

Mikušovské bradlá „Mokrá skala“